Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1996

15. 1. 1996 166
Sklep o pripravi premoženjske delitvene bilance prejšnje Občine Grosuplje na dan 31.12.1994 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.09.1995
Začetek veljavnosti: 15.01.1996
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine
Odlok o imenovanju upravnega odbora Sklada stavbnih zemljišč Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.09.1995
Začetek veljavnosti: 15.01.1996
Tip objave: Odlok
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Odlok o imenovanju podžupana Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.09.1995
Začetek veljavnosti: 15.01.1996
Tip objave: Odlok
Vsebina: Župan in podžupan
Odlok o razrešitvi v.d. sekretarja in imenovanju sekretarja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.10.1995
Začetek veljavnosti: 15.01.1996
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski svet
Odlok o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.10.1995
Začetek veljavnosti: 27.10.1995
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska volilna komisija
Sklep o prenehanju mandata članici občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.12.1995
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski svet
Odlok o spremembi Odoka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 1995 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.12.1995
Začetek veljavnosti: 16.01.1996
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o imenovanju in nalogah strokovne komisije za spremembo kategorizacije kmetijskih zemljišč (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.12.1995
Začetek veljavnosti: 15.01.1996
Tip objave: Odlok
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Odredba o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za osnovno šolo v Višnji Gori (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.12.1995
Začetek veljavnosti: 16.01.1996
Tip objave: Drugo
Vsebina: Zazidalni načrt (ZN)
Odredba o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za romska naselja (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.12.1995
Začetek veljavnosti: 15.01.1996
Tip objave: Drugo
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Spremembe in dopolnitve Odloka o pogojih za oskrbo s toplotno energijo na območju Občine Grosuplje (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.12.1995
Začetek veljavnosti: 20.01.1996
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Sklep (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.12.1995
Tip objave: Sklep
Vsebina: Simboli (zastava, grb), praznik
Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Ivančna Gorica za leto 1996 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.12.1995
Začetek veljavnosti: 16.01.1996
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 1996 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1996)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.12.1995
Začetek veljavnosti: 16.01.1996
Konec veljavnosti: 29.11.1996
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 1/1996)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 15.01.1996
Začetek veljavnosti: 15.01.1996
Tip objave: Razpis
Vsebina: Krajevne skupnosti