Sklep o pripravi premoženjske delitvene bilance prejšnje Občine Grosuplje na dan 31.12.1994