Sklep o spremembi sklepa o financiranju javnih zavodov in drugih organizacij na področju družbenih dejavnosti, ki delujejo za območja občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje