Odlok o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica

Predpisi, na katere predpis vpliva