Odlok o spremembi Odoka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 1995

Predpisi, na katere predpis vpliva