Odredba o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za romska naselja