2. redna seja

4. 2. 2019 268
Seja je potekala dne 11.02.2019 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 10/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.02.2019
Začetek veljavnosti: 12.02.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadzorni odbor
Sklep o imenovanju predsednika in članov Statutarno-pravne komisije (Uradni list Republike Slovenije št. 10/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.02.2019
Začetek veljavnosti: 12.02.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za turizem, gospodarstvo in gospodarske javne službe (Uradni list Republike Slovenije št. 10/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.02.2019
Začetek veljavnosti: 12.02.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami (Uradni list Republike Slovenije št. 10/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.02.2019
Začetek veljavnosti: 12.02.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (Uradni list Republike Slovenije št. 10/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.02.2019
Začetek veljavnosti: 12.02.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo (Uradni list Republike Slovenije št. 10/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.02.2019
Začetek veljavnosti: 12.02.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije (Uradni list Republike Slovenije št. 10/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.02.2019
Začetek veljavnosti: 12.02.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Sklep o razrešitvi in imenovanju novih predstavnikov občinskega sveta v Uredniški odbor javnega glasila Občine Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 10/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.02.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinsko glasilo
Sklep o imenovanju člana v Upravni odbor Nogometnega kluba Ivančna Gorica in člana v Nadzorni odbor Nogometnega kluba Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 10/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.02.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Šport
Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije (Uradni list Republike Slovenije št. 10/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.02.2019
Začetek veljavnosti: 12.02.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Sklep o razrešitvi direktorja Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije (Uradni list Republike Slovenije št. 10/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.02.2019
Začetek veljavnosti: 12.02.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 13/2019 )
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.02.2019
Začetek veljavnosti: 02.03.2019
Konec veljavnosti: 01.01.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Predšolska vzgoja