Sklep o razrešitvi in imenovanju novih predstavnikov občinskega sveta v Uredniški odbor javnega glasila Občine Ivančna Gorica