Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica