Sklep o imenovanju člana v Upravni odbor Rokometnega kluba SVIŠ Ivančna Gorica in člana v Nadzorni odbor Rokometnega kluba SVIŠ Ivančna Gorica