Sklep o imenovanju člana v Upravni odbor Nogometnega kluba Ivančna Gorica in člana v Nadzorni odbor Nogometnega kluba Ivančna Gorica