Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za turizem, gospodarstvo in gospodarske javne službe