Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC 1/2 - Leskovec in II/2- Metnaj

Predpisi, na katere predpis vpliva