3. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica

7. 2. 2023 Gašper S. 615
Seja je potekala dne 13.02.2023 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 6/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.02.2023
Začetek veljavnosti: 18.02.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Vrtci
Sklep o določitvi cen programov v javnem vrtcu in vrtcu s koncesijo Občine Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 6/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.02.2023
Začetek veljavnosti: 18.02.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci, Predšolska vzgoja
Odlok o spremembi Odloka o denarni pomoči za novorojence iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 6/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.02.2023
Začetek veljavnosti: 18.02.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 7/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.02.2023
Začetek veljavnosti: 25.02.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Sklep o določitvi cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 7/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.02.2023
Začetek veljavnosti: 25.02.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o določitvi cene ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 7/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.02.2023
Začetek veljavnosti: 25.02.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o določitvi cene storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 7/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.02.2023
Začetek veljavnosti: 25.02.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Cene komunalnih storitev
Sklep o določitvi cene 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti na območju Občine Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 7/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.02.2023
Začetek veljavnosti: 14.02.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o določitvi cene ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami v Občini Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 7/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.02.2023
Začetek veljavnosti: 25.02.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč