Sklep o določitvi cene ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami v Občini Ivančna Gorica