Sklep o določitvi cen programov v javnem vrtcu in vrtcu s koncesijo Občine Ivančna Gorica

Predpisi, na katere predpis vpliva