Sklep o določitvi cene 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti na območju Občine Ivančna Gorica