Javni razpis za agromeloracijska dela, čiščenje in založno gnojenje kmetijskih zemljišč na območju Občine Ivančna Gorica za leto 1999