Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica

Predpisi, na katere predpis vpliva