Sklep o imenovanju sekretarke Občinskega sveta (Tea Mazaj) Občine Ivančna Gorica