Sklep o imenovanju Komisije za izbor idejnega projekta za novo zgradbo Osnovne šole Stična ob Šolskem centru