Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)

Predpisi, na katere predpis vpliva