Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica

Predpisi, na katere predpis vpliva