Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 11/1996

20. 12. 1996 173
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 11/1996)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.1996
Začetek veljavnosti: 28.12.1996
Konec veljavnosti: 02.07.2008
Tip objave: Odlok
Vsebina: Vrtci
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 1996 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 11/1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.11.1996
Začetek veljavnosti: 21.12.1996
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Ivančna Gorica za leto 1997 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 11/1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.1996
Začetek veljavnosti: 21.12.1996
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Dopolnitev Pravilnika o določanju plač, nadomestil, sejnin, nagrad in drugih prejemkov funkcionarjev in imenovanih oseb Občine Ivancna Gorica ter drugih udeležencev sej (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 11/1996)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.11.1996
Konec veljavnosti: 30.06.1999
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Plače in nagrade funkcionarjev
Sklep o izvajanju Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih na območju občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 11/1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.1996
Začetek veljavnosti: 20.12.1996
Tip objave: Sklep
Vsebina: Predšolska vzgoja
Sklep o imenovanju vršilke dolžnosti direktorja javnega zavoda "Zdravstveni dom Ivančna Gorica" (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 11/1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.1996
Začetek veljavnosti: 20.12.1996
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveni domovi, bolnišnice
Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 11/1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.1996
Začetek veljavnosti: 20.12.1996
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja