Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stična

Predpisi, na katere predpis vpliva