Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 8/1996

24. 7. 1996 175
Sklep o soglasju k cenam programov in plačilom staršev v Vzgojnovarstvenem zavodu "Kekec" Grosuplje (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 8/1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.05.1996
Začetek veljavnosti: 10.05.1996
Tip objave: Sklep
Vsebina: Predšolska vzgoja
Odlok o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 8/1996)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.07.1996
Začetek veljavnosti: 01.08.1996
Konec veljavnosti: 21.04.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja G4 -nove osnovne šole v Višnji Gori (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 8/1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.07.1996
Začetek veljavnosti: 25.07.1996
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zazidalni načrt (ZN)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 8/1996)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.07.1996
Začetek veljavnosti: 25.07.1996
Konec veljavnosti: 26.12.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 8/1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.07.1996
Začetek veljavnosti: 01.08.1996
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci