Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica

Predpisi, na katere predpis vpliva