Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 4/2000

17. 7. 2000 92
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 4/2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.07.2000
Začetek veljavnosti: 25.07.2000
Konec veljavnosti: 31.05.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 4/2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.07.2000
Začetek veljavnosti: 18.07.2000
Konec veljavnosti: 21.04.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični (II/1, III/2, III/3) (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 4/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.07.2000
Začetek veljavnosti: 18.07.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o ureditvenem načrtu za območje kamnoloma Podsmreka v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 4/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.07.2000
Začetek veljavnosti: 18.07.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ureditveni načrt (UN)
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Gorenja vas (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 4/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.07.2000
Začetek veljavnosti: 17.07.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro