Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 4/1998

30. 7. 1998 202
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 4/1998)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.06.1998
Začetek veljavnosti: 31.07.1998
Konec veljavnosti: 21.04.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o oblikovanju volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 4/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.06.1998
Začetek veljavnosti: 07.08.1998
Konec veljavnosti: 27.07.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o razrešitvi Franca Godeše (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 4/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.05.1998
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Ugotovitev o prehodu mandata člana Občinskega sveta in naslednjega kandidata (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 4/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinska volilna komisija
Datum sprejetja: 24.06.1998
Tip objave: Drugo
Vsebina: Občinski svet
Odlok o izvolitvi predstavnika občine v sosvet načelnika Upravne enote Grosuplje (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 4/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.07.1998
Začetek veljavnosti: 31.07.1998
Tip objave: Odlok
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Spremembe in dopolnitve Odloka o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 4/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.06.1998
Začetek veljavnosti: 30.07.1998
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska volilna komisija
Sklep o razrešitvi predsednika Občinske volilne komisije - Jurija Kosa, Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 4/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.06.1998
Začetek veljavnosti: 24.06.1998
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska volilna komisija
Sklep o razširitvi namestnika predsednika - Milan Viršek, Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 4/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.06.1998
Začetek veljavnosti: 24.06.1998
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska volilna komisija
Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet območne enote Novo mesto zavoda za gozdove Slovenije (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 4/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.06.1998
Začetek veljavnosti: 24.06.1998
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 4/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.06.1998
Začetek veljavnosti: 30.07.1998
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro