5. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica

18. 4. 2023 Gašper S. 590
Seja je potekala dne 25.04.2023 ob 17.00

Videoposnetek

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2023 (Uradno glasilo e-občina, št. 15/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.04.2023
Začetek veljavnosti: 29.04.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 774/2 in 774/4 obe k.o. 1808 – Male Dole (Uradno glasilo e-občina, št. 16/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.04.2023
Začetek veljavnosti: 13.05.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 49/48 k.o. 1822 - Muljava (Uradno glasilo e-občina, št. 16/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.04.2023
Začetek veljavnosti: 13.05.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 650/6 in 650/14 obe k.o. 1818 – Podboršt (Uradno glasilo e-občina, št. 16/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.04.2023
Začetek veljavnosti: 13.05.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra (Uradno glasilo e-občina, št. 16/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.04.2023
Začetek veljavnosti: 13.05.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) (Uradno glasilo e-občina, št. 16/2023)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.04.2023
Začetek veljavnosti: 27.05.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 16/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.04.2023
Začetek veljavnosti: 13.05.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze