Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

Predpisi, na katere predpis vpliva