Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v svet vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora