Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Ivančna Gorica za leto 1997