Sklep o imenovanju vršilke dolžnosti direktorja javnega zavoda "Zdravstveni dom Ivančna Gorica"