Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica

Predpisi, na katere predpis vpliva