Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica

Predpisi, na katere predpis vpliva