Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ivančna Gorica

Predpisi, na katere predpis vpliva