Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/1999

19. 11. 1999 161
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.07.1999
Začetek veljavnosti: 27.11.1999
Konec veljavnosti: 25.07.2000
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Sklep o višini cen programov v javnem vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.10.1999
Začetek veljavnosti: 20.11.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Predšolska vzgoja
Sklep o brezplačnem prenosu lastništva zemljišča, par. št. 7/9, vl. št. 394 v k.o. Zagradec (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.10.1999
Začetek veljavnosti: 19.11.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Gorenja vas (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.10.1999
Začetek veljavnosti: 19.11.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Podbukovje (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.10.1999
Začetek veljavnosti: 19.11.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odločba o ustanovitvi pokopališča v Šentvidu pri Stični (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.10.1999
Začetek veljavnosti: 29.10.1999
Tip objave: Namera, odločba
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o razrešitvi člana in o imenovanju člana Sveta Občine Ivančna Gorica za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.10.1999
Začetek veljavnosti: 20.11.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predstavnikov občine v sosvet načelnice Upravne enote Grosuplje (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.10.1999
Začetek veljavnosti: 20.11.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju Komisije za počitniške objekte v lasti Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.10.1999
Začetek veljavnosti: 15.10.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju projektnega sveta CRPOV (celostno urejanje podeželja in obnovo vasi) (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.10.1999
Začetek veljavnosti: 15.10.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Odlok o imenovanju in nalogah strokovne komisije za spremembo kategorizacije kmetijskih zemljišč (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.10.1999
Začetek veljavnosti: 19.11.1999
Tip objave: Odlok
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 6/1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Nadzorni odbor
Datum sprejetja: 14.10.1999
Začetek veljavnosti: 19.11.1999
Konec veljavnosti: 10.12.2013
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Nadzorni odbor