Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 3/2002

6. 6. 2002 137
Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 3/2002)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.05.2002
Začetek veljavnosti: 28.06.2002
Konec veljavnosti: 31.05.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Temenica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 3/2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.05.2002
Začetek veljavnosti: 06.06.2002
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Temenica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 3/2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.05.2002
Začetek veljavnosti: 07.06.2002
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Male Dole (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 3/2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.05.2002
Začetek veljavnosti: 06.06.2002
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o turistični taksi v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 3/2002)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.05.2002
Začetek veljavnosti: 14.06.2002
Konec veljavnosti: 11.06.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Takse
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica 3/2002)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.05.2002
Začetek veljavnosti: 21.06.2002
Konec veljavnosti: 22.03.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki