11. redna seja

20. 4. 2020 200
Seja je potekala dne 22.04.2020 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list Republike Slovenije št. 58/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.04.2020
Začetek veljavnosti: 25.04.2020
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Vrtci
Ugotovitveni Sklep o prenehanju mandata članu Odbora Občinskega sveta za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (Uradni list Republike Slovenije št. 62/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.04.2020
Začetek veljavnosti: 22.04.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o razrešitvi dosedanjega člana in imenovanju nadomestnega člana Odbora Občinskega sveta za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (Uradni list Republike Slovenije št. 62/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.04.2020
Začetek veljavnosti: 05.05.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila Občine Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 62/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.04.2020
Začetek veljavnosti: 23.04.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinsko glasilo
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradni list Republike Slovenije št. 62/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.04.2020
Začetek veljavnosti: 05.05.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro