Sklep o imenovanju Upravnega odbora Medobčinskega odbora za razvoj malega gospodarstva občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica