Sklep o imenovanju dveh namestnikov poveljnika Štaba civilne zaščite Občine Ivančna Gorica