Sklep o razrešitvi člana o imenovanju člana odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za družbene dejavnosti