Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica