Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 1999

Predpisi, na katere predpis vpliva