Spremembe in dopolnitve programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje in dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Litija, vseh za obdobje 1986 - 2000 za območje Občine Ivančna Gorica

Predpisi, na katere predpis vpliva