Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet območne enote Novo mesto zavoda za gozdove Slovenije