25. redna seja

8. 2. 2018 225
Seja je potekala dne 15.02.2018 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Pravilnik o spremembi Pravilnika za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 10/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.02.2018
Začetek veljavnosti: 22.02.2018
Konec veljavnosti: 15.04.2021
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda Osnovne šole Stična (Uradni list Republike Slovenije št. 13/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.02.2018
Začetek veljavnosti: 16.02.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 16/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.02.2018
Začetek veljavnosti: 10.03.2018
Konec veljavnosti: 25.12.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti iz Občine Ivančna Gorica v Svet Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora (Uradni list Republike Slovenije št. 13/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.02.2018
Začetek veljavnosti: 16.02.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 16/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.02.2018
Začetek veljavnosti: 10.03.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 16/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.02.2018
Začetek veljavnosti: 10.03.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 16/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.02.2018
Začetek veljavnosti: 10.03.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Sklep o določitvi višine cen storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 16/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.02.2018
Začetek veljavnosti: 10.03.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Cene komunalnih storitev
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018 (Uradni list Republike Slovenije št. 10/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.02.2018
Začetek veljavnosti: 22.02.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine