Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018

Predpisi, na katere predpis vpliva