Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti iz Občine Ivančna Gorica v Svet Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora